Åtgärdad driftstörning i Digicerts tjänst för eScience-certifikat

Inloggningen mot Digicerts eSciensetjänst fungerar nu normalt.