Pågående driftstörning i TimeEdit och e-rekryteringssystemet

Vi har just nu en driftstörning i TimeEdit och e-rekryteringssystemet. Störningen beror på den akuta nedstängningen av inloggning via SimpleSAML.php. Både TimeEdit och e-rekryteringssystemet har externa leverantörer som arbetar med att åtgärda problemet.

Det innebär att:

  • Studenter kan inte boka grupprum via TimeEdit
  • Anställda kan inte logga in i e-rekryteringssystemet

Upplever du problem med inloggning i andra system, hör av dig till Servicedesk.
www.servicedesk.its.umu.se