Åtgärdad driftstörning i e-rekryteringssystemet

E-rekryteringssystemet fungerar nu normalt.