Planerat arbete i Adobe Connect, lördag, 3/3, från kl 7.00 till kl 7.30

Lördag, 3/3 kommer Adobe Connect påverkas av ett planerat arbete. Under denna period kommer inte Adobe Connect vara tillgänglig.

Läs mer om det planerade arbetet på SUNETs webbplats: http://www.nunoc.org/nunocweb/ticket.php?key=SUNETTICKET-4896

Efter kl 7.30 kommer Adobe Connect att fungera normalt igen.

Har du frågor? Kontakta Servicedesk
www.servicedesk.its.umu.se