Åtgärdad driftstörning i personalkatalogen

Personalkatalogen på www.umu.se fungerar nu normalt.