Pågående driftstörning i TDC:s mobiltelefoni

TDC har just nu en driftstörning för sin mobiltelefoni i Umeå området som gör att samtal kan kopplas ned.

TDC/Tele2 har angett 18.00 som klockslag då problemet skall vara löst.

Ni kan följa ärendet på Tele2:s driftstörningsida.

Har du frågor? Kontakta Servicedesk
www.servicedesk.its.umu.se