Åtgärdad driftstörning i resebokningssystemet

Resebokningssystemet fungerar nu normalt och det tidigare inloggningsproblemet är åtgärdat.