Åtgärdad driftstörning i passagesystemet

Passagesystemet fungerar nu normalt.

Om du fortfarande upplever problem: 

  1. Se över giltighetstiden på ditt Umu-kort. Om giltighetstiden har gått ut behöver du uppdatera ditt kort hos Infocenter.
  2. Om giltighetstiden på ditt Umu-kort är OK, men du fortfarande upplever problem, så behöver du felanmäla till Servicedesk.