Åtgärdad driftstörning i Umuplay

Umuplay fungerar nu normalt.