Planerad åtgärd av LDAP- och IDP-tjänsterna, måndag, 2/10 kl 20.30-24

Måndag, 2/10 kommer LDAP och IDP-tjänsterna påverkas av en planerad åtgärd. Under denna period kommer tjänsterna flytta till en ny lastbalanserare, vilket kan göra att du upplever tillfälliga problem att använda tjänsterna.

Observera att inloggning med ditt Umu-id på andra högskolor och universitet påverkas.

Exempel på tjänster som kan påverkas:

  • Adobe Connect
  • Umu play

Lastbalanserare =används för att fördela besök till olika tjänster.
IDP = Inloggningstjänst som tillåter både Umu-anställda och studenter, samt anställda och studenter på andra högskolor och universitetet att logga in på vissa system.
LDAP=Katalogtjänst

Efter kl 24.00 kommer tjänsterna fungera normalt igen.

Har du frågor?

Kontakta Servicedesk
www.servicedesk.its.umu.se