Planerad förändring i Lync/Skype-miljön måndag 8/5 kl. 20-24

Måndag 8/5 kl. 20-24 kommer Lyncmiljön att påverkas av en förändring i nätverksuppsättningen. Under denna period kommer Lyncmiljön periodvis att vara helt nere.

Efter midnatt kommer miljön att fungera normalt igen.

Har du frågor?

Kontakta Servicedesk
www.servicedesk.its.umu.se