Pågående driftstörning i Infocenters ärendehanteringssystem Flexite

Infocenter har just nu en driftstörning i sitt ärendehanteringssystem Flexite. Det innebär att det just nu inte går lägga ärenden via webbformuläret. Du kan däremot höra av dig till Infocenter med dina frågor via 090-786 50 00.

Vi återkommer senast kl 12.00 med mer information.

Har du frågor?

Kontakta Servicedesk
www.servicedesk.its.umu.se