Avbrott på datanätet på IMB

Huset som Institutionen för integrativ medicinsk biologi (IMB) håller till i är utan datanät på grund av en skada på en fiber som uppstått i samband med de byggnadsarbeten som pågår där. Felet beräknas vara avhjälpt vid lunchtid.

/Nätdriften tillsammans med Lokalförsörjningen