Pågående driftstörning i Infoglue-editorn

Vi har just nu en driftstörning i webbpubliceringsverktyget Infoglue. Det innebär att det just nu inte går att arbeta i editorn.

Vi arbetar med att lösa problemet och återkommer med mer information före kl. 10.

Har du frågor? Kontakta Servicedesk
www.servicedesk.its.umu.se