Problem med datanätet i delar av Samhällsvetarhuset, Humanisthuset och UB

Delar av Samhällsvetarhuset, Humanisthuset och UB är utan datanät, vi jobbar på att lösa problemet.

Vi återkommer innan kl 18 med mer info.

/Nätdriften