Klart, uppgradering av centrala infrastrukturen

Uppgraderingen av infrastrukturen för de centrala systemen och tjänsterna är nu klar.

Alla tjänster är uppe och fungerande.

ITS Drift