Planerad uppdatering i ITS driftmiljö under perioden 22/6-24/6

Mellan den 22 juni – 24 juni kommer en uppgradering att ske i ITS driftmiljö. Arbetet sker i etapper för att säkerställa att system och tjänster påverkas minimalt under tiden för uppgraderingen. ITS driftmiljö är designad för att du som användare inte bör påverkas under denna period.

Har du frågor?
Kontakta Servicedesk